کلمه کلیدی: جوان رفیق‌کش پس از 19 سال آزاد می‌شود
  • در صورت پرداخت دیه 65 میلیونی

    جوان رفیق‌کش پس از 19 سال آزاد می‌شود

    مرد جوان که دوست خود را خفه کرده بود، پس از 19 سال با پرداخت دیه از زندان آزاد خواهد شد. مرد زندانی چشم انتظار کمک خیرین برای رهایی از زندان است.