کلمه کلیدی: جواد بیژنی
  • دوچرخه سواری عضو شورای شهر با کت و شلوار +عکس

    به تازگی تصویری از دوچرخه سواری عضو شورای شهر بابل در فضای مجازی منتشر شد. این عکس که در مدت زمانی کوتاه جواد بیژنی را از داخل و خارج کشور با موجی از تشویق و همراهی رو به کرد، شاید سرآغازی باشد برای پیوستن سایر اعضای شورای شهر بابل به کمپین سه شنبه های بدون خودرو. کسی چه می داند شاید همین عکس، اعضای شورای شهر سایر شهرها را هم ترغیب کند تا به جای نشستن روی صندلی های مترو و ژست حمایت از هوای پاک، پا به رکاب شوند.