کلمه کلیدی: جهانِ ادبیات، آثار ایرانی را تحسین می‌کند/ ما قابلیت‌های زیادی برای ترجمه به زبان‌های خارجی داریم