کلمه کلیدی: جهان در آستانه ظهور یک فاشیسم جدید است
  • به بهانه سالروز تاسیس سازمان ملل در گفت وگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛

    جهان در آستانه ظهور یک فاشیسم جدید است

    رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: سازمان ملل متحد به دلیل بازی‌های سیاسی یکجانبه ترامپ از قدرت بازدارندگی و شأن دیپلماتیک خود را ازدست‌داده و لازم است ملت‌های جهان خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه باهم متحد شوند.