کلمه کلیدی: جنگنده‌های عربستان طی ۱۲ ساعت ۳۰ بار یمن را بمباران کردند