کلمه کلیدی: جنگل حسینای مینودشت
  • جنگل و جنگلبانان کشور قربانی نبود آتش‌نشان تخصصی جنگل می‌شوند

    آتش به جان جنگل و جنگلبان

    جنگل حسینای مینودشت آتش گرفت و گرمای حاصل از این آتش‌سوزی، صخره‌های بزرگ منطقه صعب‌العبور درگیر حریق را شکافت و تکه‌ای از این صخره به سر رضا بهرامی، قرقبان این منطقه برخورد کرد. در جریان این حادثه قرقبان به کما رفت تا بار دیگر مظلومیت جنگل و جنگلبان تیتر روزنامه‌ها شود.