کلمه کلیدی: جنگ هنوز نفس می‌کشد
  • به بهانه روز بزرگداشت شهدا

    جنگ هنوز نفس می‌کشد

    می‌گویند امروز روز توست؛ واژه‌ها باز برایت گل کرده‌اند. سی و شش تقویم عوض شده؛ سی و شش سال گذشته؛ رگبار بی‌امان کلمات باز باریدن گرفته است؛ تو را مثل همیشه تشبیه می‌کنند به لاله و شقایق و کبوتر و پرستو و دوباره حرف می‌زنند از پلاک و چفیه و گلوله و پیشانی بند سرخ و پوتین.