کلمه کلیدی: جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند که پیکر مطهر آنها اخیرا در مناطق عملیاتی زبیدات، شلمچه و کتیبان از سوی گروه های تفحص در خاک عراق شناسایی شدند.