کلمه کلیدی: جنگ اقتصادی ترامپ ریشه همه تنش‌ها است
  • وزیر خارجه کشورمان:

    جنگ اقتصادی ترامپ ریشه همه تنش‌ها است

    وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه جنگ اقتصادی ترامپ ریشه همه تنش‌ها است، گفت: از اذعان آلمان به این که اقدامات عملی جهت تضمین منافع اقتصادی ایران، برای حفظ برجام حیاتی است، استقبال می کنیم.