کلمه کلیدی: جمعیت دانش آموزی
  • پرخطر مثل خلأ شفافیت

    مدتی است نام جمعیت دانش آموزی کشور با مسائلی مانند رفتارهای پرخطر و آسیب‌ های اجتماعی همراه‌ می شود.

  • سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر پاسخ داد:

    تهران چقدر معتاد دارد؟

    سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن بیان اینکه 12 تا 15 هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد از راه‌اندازی مراکز درمان مادران باردار معتاد و توسعه گرمخانه‌های ویژه زنان خبر داد.