کلمه کلیدی: جعل کارت بانکی
  • کپی کارت‌های بانکی در پوشش دستفروشی

    رئیس شعبه 112 کیفری دو کرج گفت: احکام محکومیت جاعلان کارت‌های بانکی که در استان‌های تهران، مازندران و البرز پس از دایر کردن بساط میوه فروشی اقدام به کپی کردن کارت بانکی خریداران و سپس انجام خرید با آن می‌کردند صادر شد.

  • متهمان با ابزار‌ جاسوسی حساب قربانیان را خالی می کردند

    دستبرد 400 میلیونی 2 هکر به حساب مشتریان بانک

    دو مجرم اینترنتی که با ابزار جاسوسی اسکیمر، اطلاعات حساب مشتریان را به دست آورده و با جعل کارت بانکی اقدام به سرقت 400 میلیون تومانی کرده بودند، شناسایی و در دام پلیس گرفتار شدند.