کلمه کلیدی: جزییات قتل زن ۵۵ ساله در باغ فیض
  • جزییات قتل زن ۵۵ ساله در باغ فیض

    معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف جنایت در پرونده فقدان خانمی ۵۵ ساله خبر داد که قاتل پس از ارتکاب به جنایت، جسد وی را در فضای سبز داخل مجتمع مسکونی مدفون کرده بود.