کلمه کلیدی: جزئیات متوقف کردن عروسی دختر ۹ ساله در مشهد
  • جزئیات متوقف کردن عروسی دختر ۹ ساله در مشهد

    جمعه گذشته بود که ماجرای متوقف شدن عقد کودک دختر ۹ ساله‌ای در استان خراسان رضوی به دستور معاون دادستان خراسان رضوی در شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاد اما اصل ماجرا آن‌طور که در رسانه‌ها منتشر شد، اتفاق نیفتاده است.