کلمه کلیدی: جزئیات سقوط دختر خرم‌آبادی در چاهک آسانسور/ورود استاندارد به حادثه