کلمه کلیدی: جزئیات درگیری مرزبانان با گروهک تروریستی در پیرانشهر