کلمه کلیدی: جزئیات برخورد اتوبوس ولوو با کوه در محور هراز