کلمه کلیدی: جزئیات افزایش هزینه معیشت کارگران
  • جزئیات افزایش هزینه معیشت کارگران +جدول

    جزئیات اقلام مصرفی مواد غذایی یک خانوار کارگری که در کمیته دستمزد شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت اعلام شد. این اقلام شامل۱۳ قلم کالا بوده و هزینه مصرف روزانه هر نفر ۹ هزار و ۱۸۳ تومان تعیین شد.