کلمه کلیدی: جزئیات آماری انتخاب رشته ارشد
  • جزئیات آماری انتخاب رشته ارشد

    مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه بیش از ۲۶۵ هزار نفر در دوره‌های کارشناسی ارشد انتخاب رشته کردند، گفت: مهلت انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد ساعت ۲۴ فردا ۲۲ خرداد به پایان می‌رسد.