کلمه کلیدی: جزئیات آتش سوزی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین +عکس