کلمه کلیدی: جریمه ۵۰ هزار تومانی خودروهای فاقد معاینه فنی در محدوده طرح ترافیک و زوج فرد