کلمه کلیدی: جریمه ۳۲ میلیارد تومانی دو قاچاقچی
    • قم

    سخنگوی سازمان تعزیرات خبر داد:

    جریمه ۳۲ میلیارد تومانی دو قاچاقچی

    سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از دستگیری ۲ متهم محکوم به پرداخت ۳۲ میلیارد تومان جریمه نقدی خبر داد.