کلمه کلیدی: جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراه‌ها حذف می شود
  • جریمه عدم پرداخت عوارض آزادراه‌ها حذف می شود

    معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: به دستور وزیر راه و شهرسازی قرار است جریمه پرداخت نکردن عوارض الکترونیکی آزادراه ها حذف و صرفا دیرکرد از رانندگان اخذ شود.