کلمه کلیدی: جرایم در فضای مجازی
  • کوچ جرایم به فضای مجازی

    این روزها جرم از حالت فیزیکی به سمت مجازی تغییر حالت داده است.در دنیایی که افراد یکدیگر را نمی‌بینند و هر کس می‌تواند خود را به گونه دیگری معرفی کند؛ مجرمان جای بسیار خوبی را برای تاخت و تاز یافته اند تا حقیقت زشت و نازیبای خود را در آنجا پنهان کرده و به اهداف شوم خود دست یابند.