کلمه کلیدی: جدایی ناپذیری جلال از سیمین
  • گفت‌وگو با محمدرضا کائینی درباره عشق در زندگی مشترک آل احمد و سیمین

    جدایی ناپذیری جلال از سیمین

    اگر می‌خواهید عمق عشق و دلدادگی یک زن به همسرش را درک کنید، کتاب «غروب جلال» نوشته زنده‌یاد سیمین دانشور بهترین گزینه است.سیمین در این کتاب شب و روزی که همسرش؛ جلال آل‌احمد از دنیا می‌رود را با جزئیات و مو به مو روایت کرده و مختصر و جامع درباره خصوصیات فردی و اندیشه‌ها و قلم جلال نوشته است.