کلمه کلیدی: جبل الطارق رسما درخواست آمریکا برای توقیف نفتکش ایرانی را رد کرد