کلمه کلیدی: جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش
  • جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش:

    اتوماسیون ربات پدافندی با موفقیت آزمایش شد

    جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: اتوماسیون ربات پدافندی با قابلیت پرتاب از لانچرهای دوتایی و چهارتایی با فاصله ای تا شعاع 500 متر از خدمه، یکی از دستاوردهای مهم نیروی زمینی ارتش است که آزمایش عملیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشت.