کلمه کلیدی: جان مرجان
  • «جان مرجان» برگزیده یونسکو شد

    فیلم مستند جان مرجان از تولیدات شبکه یک سیما منتخب ششمین اجلاس کمیته حافظه جهانی - منطقه آسیا پاسیفیک یونسکو در گوانجوی چین شد و گواهی ثبت منطقه ای را دریافت کرد.