کلمه کلیدی: جالب ترین پاسپورت های جهان ‏+عکس
  • جالب ترین پاسپورت های جهان ‏+عکس

    پاسپورت یا گذرنامه اطلاعات زیادی درباره فرد می دهد ، می تواند به غریبه ها بگوید شما اهل چه کشوری هستید . اگر صفحات داخل پاسپورت شما پر از مهرها و ویزاهای گوناگون باشد نشان می دهد چقدر اهل سفر هستید. اینها اطلاعاتی است که درباره صاحب پاسپورت به دست می آوریم اما پاسپورت ها طراحی های مختلفی نیز دارند که هر یک از آنها را از دیگری مجزا کرده و اغلب اطلاعاتی درباره کشور مسافر می دهد.