کلمه کلیدی: جاعل حرفه‌ای را شناسایی کنید
  • دادیار دادسرای شیراز:

    جاعل حرفه‌ای را شناسایی کنید +عکس

    در پی دستگیری فردی به اتهام استفاده از اسناد مجعول و عنوان وکیل دادگستری، دادیار دادسرای امور جنایی و جرائم امنیتی شیراز با هدف شناسایی بزه دیدگان و متضررین احتمالی ضمن دستور چاپ عکس این متهم در جراید استان از مردم خواست ضمن شناسایی در صورت داشتن شکایت از وی به دادسرای جنائی و جرائم امنیتی شیراز مراجعه کنند.