کلمه کلیدی: جاده‌ هراز باز است/ ممنوعیت تردد در جاده هراز لغو شد