کلمه کلیدی: ثبت نام دبیرستانی ها
  • معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

    نرخ پوشش فنی و کاردانش افزایش نمی یابد

    معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام آخرین وضعیت ثبت نام دبیرستانی ها در رشته های مختلف از افزایش ۳۰۰ هزار نفری جمعیت دانش آموزی در رشته های فنی و کاردانش خبر داد و گفت: امسال نرخ پوشش فنی و کاردانش افزایش نمی یابد.