کلمه کلیدی: تیراندازی یک سرباز
  • جزئیات تیراندازی یک سرباز در آبیک قزوین

    به دنبال حادثۀ تیراندازی یک سرباز در یکی از مناطق نظامی استان قزوین، رییس بازرسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران توضیحات تکمیلی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.