کلمه کلیدی: تیر نقدینگی به اقتصاد ایران
  • تیر نقدینگی به اقتصاد ایران

    قیمت خودرو طی چند ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته و برخی خودروسازان را متهم می‌کنند. قیمت خودرو در حالی رشد داشته که افزایش قیمت از سوی خودروسازان اتفاق نیفتاده و قیمت این کالا در بازار رشد داشته است.