کلمه کلیدی: تکذیب ادعای قصد نیروی دریایی سپاه برای توقیف نفتکش انگلیسی