کلمه کلیدی: تونل وانا
  • انسداد شبانه هراز از ‌یکشنبه

    9 جاده مسدود است

    ‌مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌ها گفت: در حال حاضر 9 جاده به دلیل نبود ایمنی مسدود است.

  • هراز فردا 5 ساعت بسته است

    پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از انسداد محور هراز از ساعت 9 صبح فردا -سه شنبه- به مدت پنج ساعت برای انجام عملیات راهسازی در تونل وانا خبر داد.