کلمه کلیدی: توقیف پراید با 2 کیلو هروئین در محور اصفهان - شهرکرد