کلمه کلیدی: توقیف شناور حامل ۲۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج‌فارس