کلمه کلیدی: توقیف خودرو حامل ۵ کیلوگرم طلای قاچاق در یزد