کلمه کلیدی: توقیف «ال ۹۰» به دلیل حرکات مخاطره‌آمیز در بزرگراه حکیم