کلمه کلیدی: توقع زیاد در جاده ناهموار صادرات
  • توقع زیاد در جاده ناهموار صادرات

    شاکی خود متشاکی است. رئیس‌جمهور روز شنبه در سخنرانی خود اعلام کرد صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما وارد نمی‌کنند و دستور دادم که با افراد متخلف برخورد شود.