کلمه کلیدی: توضیحات مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات در خصوص حبس حسن عباسی