کلمه کلیدی: توضیحات سخنگوی دولت درباره اظهارات رئیس جمهور در روز ارتش