کلمه کلیدی: توضیح وزارت بهداشت درباره فوت یک دختربچه در بیمارستان