کلمه کلیدی: توافق هسته‌ای یک سند حقوقی است، نه یادداشت سیاسی/ فناوری هسته‌ای ظرفیتی بالقوه در تحقق شعار سال