کلمه کلیدی: توئیت جدید ترامپ در توجیه خیانت به کردهای سوریه