کلمه کلیدی: تهمت ناروا
  • تاوان تهمت ناروا

    سال‌ها قبل، زمانی که ستوان دوم بودم، پرونده‌ای را رسیدگی کردم که با گذشت سال‌ها هنوز آن را به‌خوبی به خاطر دارم. ماجرا از این قرار بود که یک روز زن و شوهری به اداره آمدند و از زن جوانی به نام مهناز شکایت داشتند.