کلمه کلیدی: تهران می‌تواند چشم خود را بر مواد مخدر ببندد
    • مجلس

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

    تهران می‌تواند چشم خود را بر مواد مخدر ببندد

    عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جامعه جهانی سود خدماتی که ایران به مهاجرین افغانستانی‌ را با افتخار می‌دهیم می‌برد گفت: اگر چشم خود را به روی حجم مهاجرین خواستار حضور در اروپا و مواد مخدر ارسالی به آنجا ببندیم هزینه‌ها را آنها باید بدهند.