کلمه کلیدی: تنفس هوای پاک در تهران
  • تنفس هوای پاک در تهران

    بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای هم اکنون پایتخت در شرایط پاک است و کیفیت مطلوب هوا در تهران تا صبح فردا (8 آبان) ادامه دارد.