کلمه کلیدی: تندیس آب
  • وزیر نیرو:

    رفتار مردم در آینده آب کشور اثرگذار است

    وزیر نیرو گفت: اعتقاد ما این است و تجربه دنیا نیز اثبات می کند که تک تک شهروندان چه به عنوان مصرف کننده آب در شهرها، چه به عنوان کشاورزی که آب را در زمین کشاورزی مصرف می کند و چه صنعتگری که در صنایعی همچون فولاد و ذوب آهن از آب استفاده می کنند، به این نکته آگاه شوند که رفتار آنها در آینده آب کشور اثرگذار است.