کلمه کلیدی: تنبیه بدنی یک دانش‌آموز در همدان منجر به آسیب دست وی شد(+ عکس)